papíroví lidé / 7 / Petra Dočekalová - Filip Šach | Fotograf

papíroví lidé / 7 / Petra Dočekalová

papelote/ papíroví lidé / 7 / Petra Dočekalová

Petra Dočekalová
1991 / písmomalířka a typografka / pochází z Ostravy, žije v Praze

“Petra má oči pořád otevřené a jak říká, neustále problikává. Čiší
z ní dětská radost z objevování minulého, současného i budoucího. 
Bádá, přednáší, vytváří písma. A hlavně píše. Rukou. Nebo možná spíš
celým tělem i duší. Svůj entusiasmus předává druhým na workshopech
a povzbuzuje je k tomu, aby se nebáli objevit svůj rukopis.”

Je spoluautorkou knih Jaroslav Benda 1882 – 1970, Typografická tvorba
a písmo, Skripty do výlohy a TYPO9010. Od roku 2013 pracuje v písmolijně
Briefcase Type Foundry. Za svou diplomovou práci zabývající se československým
písmomalířstvím a kaligrafií získala ocenění Certificate of Typographic Excellence od TDC.

DSC01835
DSC01868
DSC01896
DSC01942
DSC01979
DSC02007
DSC02082
DSC01992
DSC02010
DSC02034
DSC02110
DSC02138