Příhoda

Fotografie použité v knize Bodo Kirchhoff / Příhoda
Akropolis 2017
grafický desin: Barbora Toman Tylová

IMG_0781
IMG_0784
IMG_0790